FORMY

Na návrh vhodného tvaru odliatkov a výliskov, tak ako aj na samotnú konštrukciu formy, využívame CAD systém SolidWorks. Z vytvorených 3-D modelov vypracujeme výkresovú dokumentáciu a vygenerujeme programy pre obrábanie na CNC obrábacom centre.Formujúce časti foriem vyrábame z kvalitných nástrojových ocelí. Tepelné spracovanie sa prevádza v modernej kaliarni vo vákuových kaliacich peciach u nášho dodávateľa.Kontaktujte nás

SP Proma s.r.o.
Jesenského 1700/64
069 01 Snina Slovensko

tel./fax: +421 57 762 1216
mob. tel.: +421 905 497 635
mob. tel.: +421 905 102 405

e-mail: mail@sp-proma.sk