DÁVKOVAČ ZLIATINY


Dávkovač je určený pre dávkovanie odmeraného množstva taveniny hliníka z udržiavacej pece do komory tlakového lejacieho stroja. Pracuje v automatickom cykle so strojom. Pre nastavenie jednotlivých parametrov dávkovača slúži zoraďovací režim, do ktoréhosa dostaneme po prepnutí prepínača s kľúčom, ktorý je umiestnený na riadiacom systéme. Riadenie pohybov a konštrukčné riešenie umožňujú vysokú presnosť dávky, plynulosť pohybov a rýchlosť cykluCharakteristické vlastnosti :

- činnosť v automatickom cykle so strojom
- programovateľné rýchlosti pohybov
- nastavovanie východiskovej a cieľovej polohy
- nastavenie presného objemu taveniny
- max. dávka taveniny 10 kg
- pohon elektromotormiProgramové riadenie práce dávkovača je zabezpečené mikroprocesorovým riadiacim systémom Simatic S 200. Pohyby ramena naberačky sú zabezpečené elektropohonmi, ktoré sú regulované frekvenčnými meničmi, čo umožňuje plynulé nastavenie rýchlostí jednotlivých pohybov.

Kontaktujte nás

SP Proma s.r.o.
Jesenského 1700/64
069 01 Snina Slovensko

tel./fax: +421 57 762 1216
mob. tel.: +421 905 497 635
mob. tel.: +421 905 102 405

e-mail: mail@sp-proma.sk